Doel


Installatieveiligheid in uw organisatie door middel van het borging middels veilige elektrische bedrijfsuitvoering

NEN 3140

Beperking elektrische risico's bij:
Werkzaamheden aan elektrische installaties en apparatuur
- Aanwijsbeleid
- Werkprocedures
- Werkinstructies

Het gebruik van elektrische installaties en apparatuur
- Risico-inventarisatie
- Periodiek inspecteren
- (repareren / her-inspectie)

Sluiten