Samenwerking

Als installateur sta je samen met anderen sterker. Massa maakt macht en dit hebt u nodig om tegenwicht te bieden aan steeds grotere partijen op de markt. Hoe meer elektrobedrijven zich aansluiten bij Pit, hoe sterker we staan. We streven naar schaalvergroting, want door geografische spreiding en het waarborgen van kennis kunnen we kosten besparen.

Sluiten